Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Οδηγός Αναγνώρισης Καρχαριών

Η Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών & Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνέταξε συνοπτικό οδηγό για την αναγνώριση των καρχαριών. Στον οδηγό περιέχονται πληροφορίες για τους περιορισμούς στην αλιεία των καρχαριών και για τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων, σύμφωνα με τη σύστασηGFCM/36/2012/3 της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο.
Με την παραπάνω σύσταση θεσπίζονται υποδείξεις προς τα συμβαλλόμενα μέρη, για την λήψη μέτρων προστασίας για ορισμένα είδη αλιευμάτων και οργανισμών που προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις.
Η κατηγορία των καρχαριών αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των ιχθύων που προστατεύονται, ενώ πολλές φορές γίνονται αντικείμενο εντατικής αλιείας ή συλλαμβάνονται ως παρεμπίπτων αλίευμα (παραλίευμα).
Όπως επισημαίνεται και στον οδηγό, το περιεχόμενο του φυλλαδίου χωρίζεται σε δύο μέρη και περιλαμβάνει:
  • Είδη καρχαριών για τα οποία απαγορεύεται η αλιεία, η εκφόρτωση και η εμπορία. Σε περίπτωση δε, που συλληφθούν τέτοια είδη, πρέπει κατά το δυνατόν να απελευθερωθούν ζώντα και αβλαβή. Οι σχετικές πληροφορίες αλίευσης, ωστόσο, καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σκάφους.
  • Είδη καρχαριών για τα οποία επιτρέπεται η αλιεία, η εκφόρτωση και η  εμπορία με υποχρεωτική καταγραφή στο ημερολόγιο αλιείας σκάφους.
Ο οδηγός περιλαμβάνει τα πλέον απαντώμενα είδη των καρχαριών που αλιεύονται στη Μεσόγειο, τη βιομετρία και τα κριτήρια αναγνώρισης τους. Τα κριτήρια αναγνώρισης αφορούν το ολικό μήκος, το βάρος, το μέγεθος και τη μορφολογία των πτερυγίων, χρωματικά πρότυπα και την παρουσία ή την απουσία σκούρων ζωνών.
Δείτε εδώ τον οδηγό

(Αναδημοσίευση από alieia.info)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!