Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Σχόλιο επί της διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του αγροτικού χώρου

Καταρχάς και πριν από κάθε παρέμβαση για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα πρέπει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις: Εάν πράγματι ο υπουργός ενδιαφέρεται να δώσει λύση όταν έφερε τον Νόμο 4314/2016 για τους Αγροτικούς συνεταιρισμούς και κατάργησε τα σχετικά άρθρα 1-4, 6-16, 18, 19 του 4015/2011, έπρεπε να προχωρήσει παράλληλα και στην κατάργηση του άρθρου 17 που αναφέρονταν στην δημιουργία των ομοσπονδιών που απαιτούνταν η συμμετοχή ενός συλλόγου ζωικής και φυτικής παραγωγής για να συσταθεί.
Δεν το έκανε όμως ΓΙΑΤΙ…
Δεν το έκανε για να μη δώσει άμεση λύση γιατί ήθελε  να προσθέσει κάτι ακόμη στο ενεργητικό του σαν υπουργός.
Και μπαίνει το ερώτημα τι περισσότερο από 1361/83, τον 2538/99 και τον 4015/11 προσφέρει αυτό το σχέδιο νόμου;;;
Το ότι προσφέρει είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως προσφέρει ακόμη περισσότερα και πιο επικίνδυνα αρνητικά σημεία από τον Ν 4015/11.
Ας τα δούμε λοιπόν ένα προς ένα.
Στο άρθρο 3 για την ίδρυση ενός ΚΑΣ απαιτείται η σύμπραξη 10 τουλάχιστον αγροτών. Δεν είναι τυχαίο το νούμερο. Στην παράγραφο 1 κ 2 αν και οι ΚΑΣ είναι κλαδικές έρχεται και επιβάλλει ( προκειμένω να εξαργυρώσει τις κομματικές και πολιτικές επιταγές όχι κλαδικούς αλιευτικούς συλλόγους αλλά με βάση το αλιευτικό εργαλείο. Δίνει τη δυνατότητα συλλόγων παράκτιων αλιέων και συλλόγων μέσης αλιείας όπως επίσης και συλλόγους παράκτιων που έχουν άδεια για μεγάλα πελαγικά και στους ιδιοκτήτες βιντζότρατας. Προσπαθεί να κατακερματίσει την παράκτια αλιεία μέσα από την πολυδιάσπαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων τους.
Πρέπει να μάθει ο υπουργός ότι η μέση αλιεία δεν μπορεί να φτιάξει ΚΑΣ διότι οι ιδιοκτήτες σκαφών μηχανότρατας και γρι γρι σε μεγάλο βαθμό είναι άλλων επαγγελματικών κλάδων και εφόσον δεν είναι αγρότες, κατά την έννοια του νόμου 3874/2010, δεν μπορούν να συμμετέχουν. Επίσης οι κάτοχοι άδειας βιντζότρατας δεν ανήκουν σε άλλο κλάδο για να φτιάξουν κλαδικό αλιευτικό σύλλογο αλλά ανήκουν στον ίδιο αλιευτικό κλάδο.
Επιχειρούν να δώσουν θεσμική εκπροσώπηση σε εργαλεία που δεν έχουν κοινωνική βάση παρά μόνο οικονομική επιφάνεια άπλα γα να στηρίζουν στη χάραξη πολιτικών των διαφορετικών συμφερόντων. Τα μέλη των συλλόγων δεν είναι σε επίπεδο δήμου όπως επίσης και ο σύλλογος αλλά σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (Νομός).
Προσπαθούν να στήσουν οργανώσεις συνδικαλιστικές με κομματικά χαρακτηριστικά σε όλους τους κλάδους του αγροτικού τομέα χρησιμοποιώντας τον αριθμό των 10 μελών και τα όρια της περιφερειακής ενότητας για την σύσταση των ΚΑΣ προκειμένω να υπάρχει παρουσία τους στην μετέπειτα εποχή.
Με τα άρθρα 5 & 6 θέτει όριο για την σύσταση των ΚΟΑΣ και των ΚΕΣΑΣ το 51% προκειμένω να δημιουργήσει απαραίτητες προϋποθέσεις για συνεργασίες ώστε να μπορούν να κρατηθούν στο παιχνίδι. Επίσης δίνει τη δυνατότητα ειδικά για τους ιδιοκτήτες μηχανότρατας και γρι γρι να μπορούν να φτιάξουν θεσμική οργάνωση τρίτου βαθμού με το 70% των αλιέων με μηχανότρατα η και γρι γρι, δηλαδή 100 ιδιοκτήτες μηχανότρατας και 100 ιδιόκτητες γρι γρι θα μπορούσαν να φτιάξουν από μια ΚΕΣΑΣ και οι 15000 παράκτιοι θα έχουν στην έκφραση την ίδια βαρύτητα με τους 100 της μηχανότρατας και τους 100 των γρι γρι.
Συνάδελφοι από την ώρα που μπαίνει στο άρθρο 14 η δυνατότητα να ενισχύουν οικονομικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του συλλόγους αυτό σημαίνει απόλυτο έλεγχο των συλλόγων και θα μιλάμε πλέον για ένα συνδικαλιστικό αγροτικό αλιευτικό κίνημα κηδεμονευμένο και απόλυτα ελεγχόμενο.
Και ερχόμαστε στο άρθρο 21. Δεν πρόλαβαν οι σύλλογοι να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους από 1361/83 με το 4015/2011 δίνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά σε δικηγόρους, 1000 και 1500 ευρώ, καλούμαστε πάλι να τροποποιήσουμε τα καταστατικά δίνοντας χρήματα πάλι σε δικηγόρους.
Αυτό που αναφέρει στην παρ,.4 ότι η τροποποίηση θα γίνει ατελώς είναι ένα ψέμα. Κανείς δικαστικός οι δικηγόρος δεν δουλεύει ατελώς. Υπενθυμίζω, γιατί πιθανώς να μην το ξέρουν κάποιοι, ότι υπάρχουν 2 δικαστικές αποφάσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας που θεώρησαν τον 4015/2011 αντισυνταγματικό που προέβλεπε το ίδιο.
Άλλωστε όπως ξέρουν όλο οι ψαράδες κανένας σύλλογος δεν έγινε ατελώς σε όλη τη χώρα.
Και τους ρωτώ δημόσια
Εκτός από τον αριθμό των 10 μελών στους συλλόγους και τα όρια της περιφερειακής ενότητας και τους συλλόγους ανά αλιευτικό εργαλείο για τη μηχανότρατα το γρι γρι τη βιντζότρατα και τα μεγάλα πελαγικά σε τι διαφέρει αυτό το σχέδιο από τον 1361/83.
Σε τι;
Θεωρώ ότι η προσπάθεια αυτή για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου γίνεται στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης μικροκομματικών συμφερόντων του σύριζα προκειμένω να έχει συνδικαλιστική παρουσία με αγροτικούς και αλιευτικούς συλλόγους σε επίπεδο νομού με 10 άτομα που είναι εύκολο να βρεθούν 10 άτομα σε επίπεδο νομού να συστήσουν σύλλογο ώστε να έχει παρουσία στην μετά συριζα εποχή.

Αυτό όμως είναι εγκληματικό για το διεκδικητικό αγροτικό και αλιευτικό κίνημα.

ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!