Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Αποτελέσματα 1ης συνάντησης εργασίας


Την Τετάρτη 13/05/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Υπαα&Τ όπου συμμετείχε ο υφυπουργός κ. Σγουρίδης, ο πρόεδρος της ΠΑΝΕΠΕΣ Κοτσόργιος Δημήτριος και εκ μέρους των υπηρεσιών αλιείας η διευθύντρια της γενικής δ/νσης αλιείας κα. Πέτρου και η κα. Γεωργακοπούλου.
Τα θέματα της συνάντησης ήταν τα αιτήματα της Ένωσης που είχαν υποβληθεί στον αναπληρωτή υπουργό κ. Αποστόλου στην προηγούμενη συνάντηση.
Ποιο συγκεκριμένα από την συζήτηση προέκυψαν τα παρακάτω:

Όσον αφορά στην κατάργηση του νόμου 4015/2011, ο υφυπουργός συμφώνησε ότι ο νόμος θα καταργηθεί στο σύνολό του  και θα θεσπιστεί νέος σε βάθος ενός χρόνου περίπου. Η θέση αυτή μας βρίσκει σύμφωνους όμως ταυτόχρονα σοβαρά προβληματισμένους όσον αφορά το βάθος χρόνου της επίλυσης. Για το λόγο αυτό προτείναμε να γίνει προσθήκη άρθρου σε ένα οποιοδήποτε νομοσχέδιο που θα έρθει στη βουλή και το οποίο θα προβλέπει ειδικά για την αλιεία τη δημιουργία ομοσπονδιών και συνομοσπονδίας με ταυτόχρονη ουσιαστική εκχώρηση του δικαιώματος χορήγησης βεβαίωσης στους αλιευτικούς συλλόγους η οποία θα εκδίδεται από την Συνομοσπονδία, θα είναι κοινή για όλη τη χώρα και θα περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για εκδόσεις – θεωρήσεις αλιέων κλπ.

Για την τροποποίηση του νόμου περί λαϊκών αγορών δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει αμέσως συζήτηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος που αφορά το πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο αλιευμάτων.

Για την ένταξη των αλιέων στο καθεστώς των αποζημιώσεων διερευνήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΠΑΛ και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι υπηρεσίες ούτος ώστε να υπάρξει άμεση σχετική ρύθμιση.

Για την αλιεία τόνου παρότι αποδέχονται ότι πρόβλημα δεν αφορά την βιωσιμότητα και διαχείριση του αποθέματος αλλά καθαρά εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων, εν τούτοις η επιτροπή αρνείται να απελευθερώσει την αλιεία. Για το λόγο αυτό συμφωνήθηκε να υπάρξει παρέμβαση των υπηρεσιών και του υφυπουργού με την επιστημονική κοινότητα σε όλα τα αρμόδια όργανα για την ανάδειξη του προβλήματος στην πραγματική του διάσταση και για επίτευξη κοινωνικά δίκαιων λύσεων. Το αποκορύφωμα αυτών των παρεμβάσεων θα είναι στη Μάλτα τον ερχόμενο οκτωβρη στη σύνοδο της Μάλτας όπου εκτός των άλλων θα απαιτηθεί η αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος της χώρας μας σχετικά με την ποσόστωση του τόνου και η οποία αναγνωρίστηκε με σχετική απόφαση της Επιτροπής το 2003. Έως τότε απαιτήθηκε από τον πρόεδρο της Ένωσης να σταματήσει το προκλητικό μοίρασμα των 2.000.000 ευρώ που προέρχονται από τις πωλήσεις του τόνου σε 30 σκάφη και η ποσόστωση μέχρι την αποκατάσταση να δίδεται σε όλα τα σκάφη.

Σχετικά με το VMS και το ERS ο υφυπουργός δεν συμφώνησε στην ενεργοποίηση των άρθρων 9 και 15 του ΕΚ 1224/2009 τονίζοντας ότι όταν τελειώσουν τα μέτρα για τα μεγάλα σκάφη θα προχωρήσουν και στα μικρότερα και τότε το βάρος εκκαθάρισης κ συντήρησης θα βαρύνει τους ψαράδες και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ξεκινήσει διαδικασίες μέσω του ΕΠΑΛ. Εμείς από την πλευρά μας τονίσαμε ότι εμμένουμε στην εξαίρεση των παράκτιων σκαφών κάτω των 15μ επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι στα σκάφη αυτά που έχει εγκατασταθεί οι μέχρι σήμερα εκκαθαρίσεις να καλυφτούν από το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων και εν συνεχεία να βγουν από τα σκάφη αυτά και να εγκατασταθούν στα σκάφη της μέσης αλιείας.

Υπήρξε απόλυτη συμφωνία σχετικά με την δημιουργία κριτηρίων επαγγελματικότητας ώστε να ξεκαθαρίσει το προφίλ του αλιευτικού τομέα. Ο υφυπουργός ζήτησε τις θέσεις της Ένωσης και ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να του τις προωθήσει τις επόμενες μέρες. Σημείωσε ότι οι θέσεις της Ένωσης είναι ταυτόσημες με τις θέσεις που είχε υποβάλει παλαιότερα η Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας.

Για την εμπορία κ τα εισαγόμενα συζητήθηκε και ήταν από όλους αποδεκτό ότι υπάρχει  πρόβλημα στη διακίνηση των αλιευμάτων γιατί πολλά εισαγόμενα βαφτίζονται ελληνικά με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην γνωρίζει τι ακριβώς βάζει στο πιάτο του. Ο πρόεδρος της Ένωσης ζήτησε να εφαρμοστεί η εδώ και χρόνια πρότασή μας ώστε να σταματήσει η νοθεία στη  αγορά αναγκάζοντας τους εισαγωγείς να εισάγουν τα ψάρια με κομμένο το άνω ουραίο πτερύγιο και στα ψάρια της υδατοκαλλιέργειας να κόβεται το κάτω ουραίο πτερύγιο.

Συμφωνήσαμε στην αλλαγή της απόφασης για τον αλιευτικό τουρισμό ώστε να αποτελέσει πραγματικά για τον κλάδο παράλληλη δραστηριότητα.

Συμφωνήσαμε στην επαναφορά της έκδοσης της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας ατομικής και σκάφους και ένταξης της ερασιτεχνικής αλιείας σε καθεστώς ελέγχου αλιευτικής προσπάθειας.

Με αυτό το αναλυτικό δελτίου τύπου γνωστοποιούμε στα μέλη μας και στους ψαράδες τα αποτελέσματα της 1ης συνάντησης εργασίας και περιμένουμε παρατηρήσεις και προτάσεις για την περαιτέρω πορεία μας.

Γνωστοποιούμε επίσης ότι για τη θέση μας σχετικά με τα VMS και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο δεν κάνουμε βήμα πίσω και αν χρειαστεί να διεκδικήσουμε και να επιβάλλουμε τη θέση μας με αγωνιστικές κινητοποιήσεις είμαστε ήδη έτοιμοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!