Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία, συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS).

1. Ως υπόχρεα σκάφη ορίζονται τα ενεργά ελληνικά επαγγελματικά σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ) και έχουν:
α) ολικό μήκος 12 μέτρα και άνω
β) ολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων, στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης, για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών.

Η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται ανέρχεται σε ποσοστό 100% της δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2.600€.

Οι πλοιοκτήτες των υπόχρεων σκαφών υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες αλιείας των περιφερειακών ενοτήτων.

Εδώ μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!