Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει το ελάχιστο μέγεθος ματιών στα στατικά δίχτυα

Με το αριθ. 174/2013 (ΦΕΚ/277/Α’/2013) Προεδρικό Διάταγμα, απαγορεύεται, καθ’ όλο το έτος σε όλη την Επικράτεια, η αλιεία με στατικά δίχτυα (απλάδια ή μανωμένα ή συνδυασμό αυτών) που έχουν μέγεθος ματιών μικρότερο των είκοσι (20) χιλιοστών, μετρούμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008.
Κατά παρέκκλιση του παραπάνω, μπορεί να διενεργείται σε όλη την επικράτεια η αλιεία ψαριών του είδους αθερίνα (Atherina boyeri) και μόνο αυτού, αποκλειόμενης της αλιείας άλλου υδρόβιου οργανισμού, με απλάδι δίχτυ, που έχει ελάχιστο άνοιγμα ματιού 16 χιλιοστά τουλάχιστον, μετρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EK)517/2008. Το δίχτυ αυτό πρέπει να έχει περαιτέρω τα εξής χαρακτηριστικά:
α) μήκος έως 220 μέτρα και
β) ύψος έως 400 (αριθμός ματιών).
Κατά τον απόπλου σκάφους για την αλίευση ψαριών του είδους αθερίνα (Atherina boyeri) απαγορεύεται να υπάρχει πάνω σε αυτό άλλο δίχτυ, πλην εκείνου της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο αλιευτικό εργαλείο.
Το απλάδι δίχτυ για την αλιεία της αθερίνα (Atherina boyeri) καταχωρείται στο έντυπο άδειας του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, με την ειδική ένδειξη (GNS αθερίνα).
Επιπλέον, με το το αριθ. 174/2013 (ΦΕΚ/277/Α’/2013) Προεδρικό Διάταγμα, απαγορεύεται η αλιεία και εμπορία ψαριών του είδους αθερίνα (Atherina boyeri) με μέγεθος μικρότερο των 5 εκατοστών.
Η ισχύς του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του (17η Δεκεμβρίου 2013) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(Αναδημοσίευση από alieia.info)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!