Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Διακοπή Αλιείας Τόνου (BFT) λόγω Εξάντλησης Εθνικής ΠοσόστωσηςΗ  Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία τόνου με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM, LHP, LTL), όπως έχει καθορισθεί για το 2013 κι έχει κατανεμηθεί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Αλιείας βρίσκεται στο όριο εξάντλησης.
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να διακοπεί κάθε δραστηριότητα σχετική με την αλιεία  κόκκινου τόνου (BFT) με τα εργαλεία LLD , LHM , LHP και LTL , την Τρίτη 23-4-2013.
Οι αλιείς θα πρέπει 
α) να ολοκληρώσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα και να επιστρέψουν σε καθορισμένο λιμένα για να εκφορτώσουν τις αλιευθείσες ποσότητες τόνου (BFT) το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 24-4-2013 και ώρα 11:00π.μ. για να επιθεωρηθούν,
β) να επιστρέψουν, στη συνέχεια, τα έντυπα BCD και τις αναγνωριστικές ετικέτες που δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί.
Επισημαίνεται ότι η τελική Εβδομαδιαία Αναφορά, η θεώρηση των Ημερολογίων Αλιείας, και των Δηλώσεων Εκφόρτωσης από τις Λιμενικές αρχές θα πρέπει να γίνουν το αργότερο την Τετάρτη 24-4-2013 και να αποσταλούν άμεσα και εντός 48 ωρών στη Γενική Δ/νση Αλιείας (fax:210 9287130).
Κάθε περαιτέρω διακίνηση τόνου μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία.

(ΑΔΑ ΒΕΑ8Β-ΒΝΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!