Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Νέες άδειες για την παράκτια αλιεία

Με την υπ' αριθ. 2240/31451 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 613/15-03-2013, εγκρίνεται η χορήγηση νεών επαγγελματικών αδειών αλιείας σκαφών, για αλιεία με αλιευτικά εργαλεία της παράκτιας αλιείας προκειμένω να καλυφθεί μέρος της διαπιστωθείσας διαθέσιμης αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού στόλου στο πλαίσιο των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
 
Η συνολική χωρητικότητα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 1.200 GT και η συνολική ισχύς σε 8.000 ΚW.
 
2. Οι άδειες αλιείας χορηγούνται στους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι:
α) Ήταν κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διέθετε άδεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο ≪βιντζότρατα≫, εντάχθηκε και διαλύθηκε στο πλαίσιο του Μ.1.1. − Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων του  Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013, με προσαυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, σε εφαρμογή του Σχεδίου Προσαρμογής Αλιευτικής Προσπάθειας.
β) Είναι τέκνα ή/και εγγόνια ιδιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διαθέτει άδεια σκάφους σε ισχύ με το αλιευτικό εργαλείο ≪βιντζότρατα≫ και δεσμεύεται να αφαιρέσει το εργαλείο αυτό από την άδεια αλιείας του σκάφους.
3. Οι δικαιούχοι εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 της παρούσας, πρέπει να πληρούν επιπλέον και τα παρακάτω κριτήρια:
α) Είναι ηλικίας από 25 ετών έως και 50 ετών με τουλάχιστον δεκαετή ενασχόληση με την αλιεία.
β) Δεν είναι κάτοχοι άλλου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ούτε και σε ποσοστό, το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης.
4. Οι άδειες αλιείας χορηγούνται σε σκάφη με τα εξής χαρακτηριστικά:
α) ολικό μήκος μεγαλύτερο των έξι μέτρων (>6,00m) έως και δέκα μέτρα (≤10,00m)
β) χωρητικότητα έως πεντέμισι GT (≤5,50 GT)
γ) ισχύς κινητήρα μικρότερη ή ίση των σαράντα KW (≤ 40 KW)
5. Τα σκάφη στα οποία θα χορηγηθούν οι νέες άδειες δεν θα πρέπει να έχουν ηλικία (μετρούμενη από το έτος ναυπήγησης ή θέσης τρόπιδας) μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών.
 
 
Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι δυο μήνες από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην ανωτέρω Διεύθυνση) και θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!